در این صورت شما می توانید با واحد پشتیبانی و امور مشتریان به شماره ۴۳۶۱۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.